ΕΝΝΟΜΟΣ logo 3

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Ορισμένο της ένστασης περί δόλιας περιέλευσης οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής (ΑΠ 400/2020)

Απόφαση του Αρείου Πάγου για το ορισμένο της ένστασης δόλου σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3869/2010. Απόσπασμα της Απόφασης Απόφαση 400 / 2020    (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 400/2020   “Στην περίπτωση του Ν. 3869/2010, ο νόμος χρησιμοποιεί την έννοια του δόλου και την συνδέει με μια πραγματική κατάσταση, που είναι η μόνιμη αδυναμία πληρωμής …

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Ορισμένο της ένστασης περί δόλιας περιέλευσης οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής (ΑΠ 400/2020) Read More »