ΕΝΝΟΜΟΣ logo 3

ΝΟΜΟΣ 4738/2020: Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 207/27.10.2020) ο Νόμος 4738/2020 ” Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις “.


Ν. 4738/2020: Ν. 4738 – ΦΕΚ 207

Αιτιολογική έκθεση Ν. 4738/2020: Αιτιολογική έκθεση Ν. 4738

Κοινοποίηση
We use cookies to offer you the best possible experience on our website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies by us.
Accept
Privacy Policy