ΕΝΝΟΜΟΣ logo 3

Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου: Παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών (Νόμος 4819/2021)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 129) ο Νόμος 4819/2021 με το Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις. Μεταξύ άλλων, ο Νόμος περιλαμβάνει διάταξη για την παράταση έως την 30η-09-2021 του χρόνου ισχύος των βεβαιώσεων των μηχανικών της …

Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου: Παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών (Νόμος 4819/2021) Διαβάστε Περισσότερα »