ΕΝΝΟΜΟΣ logo 3

ΝΟΜΟΣ 4738/2020: Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 207/27.10.2020) ο Νόμος 4738/2020 ” Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις “. Ν. 4738/2020: Ν. 4738 – ΦΕΚ 207 Αιτιολογική έκθεση Ν. 4738/2020: Αιτιολογική έκθεση Ν. 4738